VOKALNA SKUPINA URBAN

Nastanek Vokalne skupine Urban je bil spontan in uspešen poskus skupine študentov, da svoja vsakdanja srečanja formalizirajo v obliki moške pevske skupine, saj se je vsako njihovo druženje prepletalo s prepevanjem slovenskih narodnih in pivskih pesmi. Vseh devet ustanovnih članov je ob ustanovitvi leta 1980 še prepevalo v Mariborskem akademskem pevskem zboru, takrat imenovanem Akademski pevski zbor Boris Kraigher. Ker so srečanja potekala v osrčju vinorodnega področja v okolici Maribora, ni slučaj, da so si ime hriba s čudovitimi vinogradi izbrali za ime svoje skupine.
Z leti se je zasedba dopolnjevala in deloma menjavala. Vsi novejši člani smo bili praviloma bivši in dolgoletni člani Akademskega pevskega zbora Maribor, torej pevci z zborovskim predznanjem in veliko ljubeznijo do petja. Tudi umetniški vodje so bili največkrat kolegi iz zborovskih vrst.
V skupini še prepeva sedem od devetih ustanovnih članov, od tega pet članov brez vmesne prekinitve. V skupini se je zvrstilo v različnih obdobjih 34 pevcev in 8 umetniških vodij. Trenutno v skupini prepevajo Ladislav Fidler, Marjan Žagar, Zdravko Ledinek, Vlado Borovinšek, Ivan Čuček, Boris Klančar, Rado Vračko, Igor Murgel, Drago Sagadin, Dušan Markoli, Drago Bračič, Milan Heinc, Vito Korpar, Saša Šauperl, Matevž Ulrih, Zlatko Hren, Matej Jemenšek, Edvard Kuhar, Bogdan Pučko, Bogomir Mladič.
Kljub temu, da imamo v uradnem imenu naslov vokalna skupina, je zasedba že prerasla v zbor. Trenutno skupina šteje dvajset pevcev, ki delujemo pod umetniškim vodstvom prof. Bojana GORIČA. Poleg narodnih in umetnih slovenskih pesmi z veseljem in nič manj žara zapojemo tudi pesmi drugih narodov.
Vokalna skupina Urban kljub triintridesetim letom delovanja ostaja

po duhu mlada skupina, ki svojo energijo črpa iz vedrine, humorja ter veselja do petja in druženja. Mogoče se prav zato še vedno, čeprav kot veteranska skupina, najbolje počutimo pod okriljem Kulturno umetniškega društva Študent, ki je študentska organizacija Univerze v Mariboru.
Delovanje skupine v zadnjih letih obsega izvedbo številnih nastopov na proslavah, obletnicah, na turnejah in gostovanjih doma in v tujini. Del našega repertoarja smo predstavili na treh zgoščenkah. Redno sodelujemo na območnih revijah pevskih zborov in skupin.

Odmeven projekt smo izvedli maja 2004 – desetdnevno turnejo po deželah osrednje Azije. Izvedli smo več koncertov v mestih Bishkek – Kirgistan in Almaty – Kazahstan. Poleg tega smo se predstavili občinstvu na številnih manjših nastopih.
Naslednji večji projekt je bila štirinajstdnevna turneja po Kanadi in Severni Ameriki v letu 2006, na kateri smo s pesmijo razveselili veliko slovenskih izseljencev v teh dveh državah.
Leta 2011 pa smo odšli na turnejo po Češki, na kateri smo med drugim koncertirali v sloviti Plečnikovi cerkvi.
Pesem ostaja glavni motiv druženja Vokalne skupine Urban. Z izbiro ustreznega glasbenega repertoarja v vsaki sredini vedno znova odkrivamo sorodno čuteče ljubitelje pevske kulture, ki nam potrjujejo, da naše pevsko ustvarjanje ni v užitek samo nam. Veliko veselje nam predstavlja že zadovoljstvo naključnih poslušalcev, katerim smo za pohvalo, ali samo za pozornost v obliki sadov narave in prijetno družbo tudi izven koncertne dvorane pripravljeni prirediti majhen koncert.

dr. Bogdan Pučko

predsednik Vokalne skupine Urban